BURSA’DA RUHSAT SÜRECİNE BAŞLAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

Bir arazide yapılması düşünülen bir yapı için ruhsat alabilmenin şartı; o arazinin imar çalışması yapılmış ve vasfının ‘’ Arsa ‘’ olmasıdır. İmar çalışmaları ilçe belediyeleri tarafından yapılır, kendi belediye meclisinde onaylandıktan sonra ilgili Büyükşehir belediyesine gönderilir orada da meclisten geçtikten sonra askıya çıkar itiraz olmadığı takdirde plan onaylanmış olur.

Bu kısa bilgilendirmenin ardından bir arsa sahibinin inşaat ruhsatı alabilmesi için hangi safhalardan geçmesi gerektiğini daha anlaşılır olması adına bir örnek üzerinden devam edelim: Şöyle ki;

                Bizim ruhsat almak istediğimiz arsa; Bursa İli – Nilüfer İlçesi‘nde olsun.

                Öncelikle mal sahibinin tapu ve kimlik ile beraber bir mimarlık ofisi ile görüşmesi gerekir. Mimar, tapu kâğıdında yazan Ada ve Parsel bilgisi ile Nilüfer Belediyesi’nde gerekli imar araştırmasını yapar ve arsanın sahip olduğu imar hakları konusunda mal sahibine bir ön bilgi verir. Ön bilginin ardından belli bir süre içerisinde  ‘’Etüt Çalışması’’ adı verilen; arsaya uygulanabilecek projenin bir taslağını oluşturup mal sahibi ile tekrar görüşme sağlayarak proje hakkında bilgileri kendisine iletir ve taslak çalışmalarını beğenisine sunar. Taslak üzerinde mal sahibi ile hemfikir olunması hâlinde mimar, projeler için fiyatlandırma çalışmasını yapar.

                Bir inşaat ruhsatı projesinde 6 takım ana proje vardır: Bunlar;

 1. Mimari proje ( Mimar ) ,
 2. Zemin Etüt Raporu ( Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi ) ,
 3. Statik-Betonarme Projesi ( İnşaat Mühendisi ),
 4. Elektrik Projesi ( Elektrik Mühendisi )
 5. Mekanik Projeler ( Makine Mühendisi )’dir.
 6. HUS Projesi ( Harita Mühendisi )

Bunun yanı sıra Bursa Belediyeleri’nde Akustik Proje ve Peyzaj Projesi de istenmektedir.

Yani bir inşaat ruhsatında aktif 6 farklı kolda 6 adet mimar ve mühendis grubu rol almaktadır.

                Mimar ve mühendislerin fiyatlandırması ile ilgili Mesleki Odaların belirlemiş olduğu ‘’ En Az Bedel ‘’ hesabı üzerinden olmaktadır. Buradaki fiyatlar mimar ya da mühendislerin yapının alanı ve yapı sınıfına göre iş için vermesi gereken ‘’ En Az Fiyat ‘’ı göstermektedir. Mimar ya da mühendisler bu fiyat üzerinden projenin zorluğu, hazırlayacakları farklı uygulama ve detaylar varsa ona göre fiyatlarında revize yapabilirler.

                Fiyat konusunda mal sahibi ile anlaşıldıktan sonra projeye başlanmadan alınması gereken 3 farklı resmi evrak bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Aplikasyon Krokisi,
 2. İmar Durum Belgesi
 3.  Kotlu Krokidir.

  Bu evraklar olmadan inşaat ruhsat başvurusu yapılamaz, çünkü bu evraklara göre mimar projeyi hazırlar.

                Bursa’da tüm belediyeler başvuruda son yıllarda ‘’ Kanal Kotu ‘’ belgesini de talep etmektedir. Bu belgelerin temini normal şartlarda mal sahibine aittir. Fakat farklı sebeplerle vekâlet verdiği herhangi bir kişi ya da anlaştığı mimarlık ofisinde bir çalışana da vekâlet vererek bu evrakların temini konusunda yetkilendirebilir. Genellikle mimarlık ofisleri tüm ruhsat sürecini kendileri takip etmektedir.

                Resmi evrakların toplanmasının ardından mal sahibi Nilüfer Belediyesi’ne dilekçe ile resmi başvurusunu yapar. Mimari dilekçe, Nilüfer Belediyesi  ‘’ Mimari Tetkik Büro ‘da’’ bir mimara havale olur. Proje müellifi mimar da ilgili belediye olan Nilüfer Belediyesi’nde dilekçenin havale olduğu mimara, mimari proje ile beraber resmi evrakların da bulunduğu dosyayı teslim eder ve inşaat ruhsat başvuru süreci başlamış olur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Faydalı Bilgiler